Ceny

Vyhledání zdroje vody 1000Kč

 

Vrtné práce-  Ø150mm(po zapažení DN 113 mm)  1200 Kč/m

Vrtné práce- Ø200mm(po zapažení DN 125 mm)  1400 Kč/m

Vrtné práce- Ø200mm(po zapažení DN 140 mm)  1700 Kč/m

 

Příplatek za ocelovou pažnici Ø200mm 1000 Kč/m

Příplatek za pažnici PVC Ø200mm  500 Kč/m

 

Zhlaví studny z bet. skruží DN 600  5000 Kč

Zhlaví studny z bet. skruží DN 800 9000 Kč

Zhlaví studny z PVC DN 800  14000 Kč

Švédský systém  5000 Kč

Cena za 1hod montážních a více pracích 300 Kč

Vlastní projekt jímacího objektu pro provedeni průzkumného vrtu v ochranných pásmech vod atd. 4000 Kč

 

Čerpací zkouška pro ověření ovlivnění okolních zdrojů 10 hod 3000 Kč

Vyhodnocení čerpací zkoušky hydrogeologem 4000 Kč

Vodohospodářský projekt dle dohody 4000 Kč

 

 

Kontakt

Studny Krynek krynek.krynek@email.cz
krynek@krynek.cz
603497315